top of page

דניאל קלוגר (נולד ב-8 באוקטובר 1951) – סופר, משורר ופובליציסט. יצירותיו הם סיפורים בלשים ומדע בדיוני, רבים עוסקים בנושאים היסטוריים. שירים ובלאדות של דניאל קלוגר הוצאו לאור בשלושה ספרים. כמו כן התפרסמו יצירותיו בירחונים ואלמנכים בישראל, בצרפת, ברוסיה ובארה”ב. לדברי מבקרי הספרות הרוסית, בלאדות המבוססות על אירועים אמיתיים מההיסטוריה היהודית - הן ז’אנר חדש בשירה רוסית מודרנית. 

בלדות יהודיות .דניאל קלוגר .ספר נייר

13.00$Цена
  • ג’וליה שלייפמן, אירה פינסקר: תרגום מרוסית

bottom of page