Проблема наблюдателя: наука, фантастика и теология